Przegląd wózków widłowych – rodzaje i częstotliwość wykonywania

Przegląd wózków widłowych - rodzaje i częstotliwość wykonywania

Utrzymanie wózków widłowych w należytym stanie technicznym jest priorytetem każdego właściciela. Przeglądy techniczne zapewniają nie tylko bezawaryjne funkcjonowanie tych maszyn, lecz także ciągłą ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami. Jakie rodzaje przeglądów wózków widłowych możemy wyróżnić oraz jak często je należy wykonywać? O tym piszemy poniżej.

Rodzaje przeglądów wózków widłowych

Przeglądy wózków widłowych możemy podzielić na trzy główne grupy:

 • Codzienne,
 • Konserwacyjne,
 • Okresowe.

Częstotliwość przeprowadzania przeglądów wózków jezdniowych jest uzależniona od rodzaju kontroli, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Przeglądy codzienne – zakres i częstotliwość

Przeprowadzane każdego dnia przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy, operator wózka powinien sprawdzić stan pojazdu, celem szybkiego wykrycia ewentualnych usterek.

Podczas codziennych przeglądów sprawdzeniu poddawane jest:

 • Stan techniczny wózka widłowego – operator sprawdza, czy wózek nie posiada widocznych uszkodzeń takich jak pęknięcia, wgniecenia czy zarysowania, które mogą prowadzić do awarii sprzętu i negatywnie wpływać na jego funkcjonowanie.
 • Poziom płynów – konieczne jest sprawdzenie poziomu oleju i wody. Tylko ich prawidłowy poziom gwarantuje poprawne działanie urządzenia. 
 • Kontrolki wózka widłowego – operator musi sprawdzić, czy żadna z nich nie sygnalizuje awarii lub problemów technicznych. 
 • Gotowość urządzenia do pracy – warto również sprawdzić ogólną gotowość urządzenia do pracy, upewniając się, że wszystkie niezbędne elementy są w należyty sposób funkcjonujące.

Dokładna ocena tych czynników jest kluczowa dla zapewnienia bezpiecznej i efektywnej pracy podczas całego dnia. Wyniki tych przeglądów powinny być odnotowane w Książce Eksploatacji Wózka Widłowego.

Co sprawdza się podczas przeglądów konserwacyjnych i jak często się wykonuje?

Przeglądy konserwacyjne są wykonywane przez konserwatorów lub serwisy wózków widłowych, podczas których sprawdzane są wszystkie istotne elementy wózka, usuwane usterki oraz wymieniane zużyte podzespoły. 

Częstotliwość ich wykonywania zależy od typu pojazdu i zapisów w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej. Wózki jezdniowe z mechanicznym napędem oraz wysięgnikiem, posiadające podest lub fotel operatora, powinny być poddane przeglądom co 30 dni. Natomiast wózki zdalnie sterowane lub prowadzone, również z mechanicznym napędem, powinny być poddawane przeglądowi co 60 dni.

Wyniki tych przeglądów zapisuje się w Dzienniku Konserwacji Wózka Widłowego, a ich przeprowadzanie należy do konserwatorów wózków – aby przeprowadzać przeglądy konserwacyjne, należy ukończyć odpowiednie szkolenie lub kurs konserwatora wózków widłowych. Istotne jest także zdobycie certyfikatów lub licencji, które potwierdzą kompetencje w tym obszarze.

Jeśli przedsiębiorstwo nie ma zatrudnionego konserwatora, rozwiązaniem jest skorzystanie z usług serwisu wózków widłowych, gdzie wykwalifikowani specjaliści kompleksowo sprawdzą stan techniczny urządzenia.

Co warto wiedzieć o przeglądach okresowych?

Przeglądy te stanowią najrzadsze z wymienionych kontroli – przeprowadzane są raz w roku przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). 

Celem przeglądu jest ustalenie stanu technicznego pojazdu oraz ewentualnych uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność – pierwszy przegląd okresowy powinien być wykonany zaraz po zakupie wózka.

Podczas przeglądów okresowych, komisja UDT dokonuje następujących czynności:

 • Sprawdza, czy aktualny stan techniczny urządzenia odpowiada informacjom zawartym w jego dokumentacji techniczno-ruchowej. 
 • Weryfikuje poprawność prowadzenia dokumentów takich jak Książka Eksploatacji i Dziennik Konserwacji, czy są  regularnie uzupełniane zgodnie z wymogami. 
 • Przegląda protokoły pomiarów elektrycznych, aby upewnić się, że urządzenie spełnia odpowiednie normy bezpieczeństwa. 
 • Ocenia informacje dotyczące wymiany części oraz stanu poszczególnych elementów, wymiennych i niewymiennych. 
 • Sprawdza poprawność działania układu hydraulicznego, który jest kluczowy dla bezpiecznej i skutecznej pracy urządzenia. 
 • Analizuje sprawność sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej pojazdu, które są istotne dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji w ruchu.

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.