Książka eksploatacji wózka widłowego – co zawiera i jak ją prowadzić?

Książka eksploatacji wózka widłowego - co zawiera i jak ją prowadzić?

Wózki widłowe stanowią nieodłączną część magazynów, sortowni i hal produkcyjnych. Aby zapewnić bezpieczną eksploatację maszyn i ich długotrwałe użytkowanie bez konieczności kosztownych napraw, konieczne jest poprawne prowadzenie Książki Eksploatacji, o której wielu właścicieli zapomina. Dlaczego jest to tak istotne i co powinna zawierać?

Czym jest książka eksploatacji wózków widłowych?

Dziennik eksploatacji wózka widłowego to jeden z najważniejszych dokumentów, który jest przypisywany do każdego tego typu urządzenia oraz musi być aktualizowany każdego dnia pracy. Zawarte w nim są szczegółowe opisy wszystkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczne użytkowanie maszyn, obejmuje ocenę stanu technicznego urządzenia oraz wszelkie zauważone niesprawności podczas użytkowania.

Obowiązek jej prowadzenia wynika z przepisów prawa, dokładnie z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. Urządzenia, które podlegają nadzorowi ze strony Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), mogą być eksploatowane wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniej decyzji w tej kwestii. W przypadku kontroli ze strony komisji sprawdzana jest kompletność oraz poprawność przedstawionej dokumentacji. 

W jakiej formie prowadzić dziennik eksploatacji wózka widłowego?

Książka eksploatacji wózka widłowego może być prowadzona w formie notatnika, w którym będą zapisywane wszystkie istotne informacje dotyczące codziennej eksploatacji urządzenia. Coraz bardziej popularna staje się prowadzenie dziennika  w wersji elektronicznej – w takiej sytuacji kluczowe jest zapewnienie każdemu operatorowi dostępu do odpowiedniego oprogramowania, która umożliwi prowadzenie ewidencji maszyny.

Jak poprawnie prowadzić książkę eksploatacji widłaka?

Każdego dnia powinna być wykonywana kontrola stanu technicznego wózka widłowego i być poprawnie uzupełniona. Wszystkie obserwacje, wyniki kontroli oraz potencjalne nieprawidłowości powinny zostać odnotowane w książce eksploatacji. 

Wśród tych informacji powinno się znaleźć:

  • Dokładna data i godzina rozpoczęcia, wraz z zakończeniem pracy przez operatora,
  • Imię i nazwisko pracownika odpowiedzialnego za przeprowadzenie kontroli.
  • Szczegółowy opis wszelkich obserwacji dokonanych podczas kontroli, włączając w to stan techniczny oraz inne elementy mające wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie urządzenia,
  • ocena stanu technicznego wskazując na wszelkie zauważone usterki podczas pracy

Prowadzenie szczegółowej dokumentacji kontroli stanu technicznego wózka widłowego jest kluczowe dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji oraz minimalizacji ryzyka awarii i wypadków. Dzięki regularnie prowadzonej książce eksploatacji można skutecznie monitorować stan techniczny urządzenia oraz podjąć odpowiednie działania naprawcze z wyprzedzeniem. Ważne jest również, aby ukończyć odpowiedni kurs na wózki widłowe i zdać egzamin przed specjalną komisją.

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.