Kurs ciepłowniczy G2

Cena od:50,00 zł

Cena:

 • Szkolenie – 50,00 zł
 • Opłata egzaminacyjna – 424,20 zł
 • Tłumaczenie na j. angielski – 65,00 zł
 • Tłumaczenie na j. niemiecki – 65,00 zł
 • Duplikat – 50,00 zł
 • Szkolenie podstawowe (Poznań) – 190,00 zł

Cena:

 • Szkolenie – 50,00 zł
 • Opłata egzaminacyjna – 424,20 zł
 • Tłumaczenie na j. angielski – 65,00 zł
 • Tłumaczenie na j. niemiecki – 65,00 zł
 • Duplikat – 50,00 zł
 • Szkolenie podstawowe (Poznań) – 190,00 zł
sprawdź dlaczego

warto szkolić
się u nas

Odtwórz wideo

Przedsiębiorco,
skorzystaj z dofinansowania do 80%!

Dofinansowanie przez Bazę Usług Rozwojowych

Kurs energetyczny G2

Chcesz montować instalacje, urządzenia i sieci cieplne, ale brakuje Ci tylko wymaganych do tego uprawnień ? Dobrze trafiłeś !
Kurs ciepłowniczy G2 jest skierowany do osób które zajmują się obsługą, remontem i montażem :

– kotłów parowych oraz wodnych na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z ich urządzeniami pomocniczymi,

– pieców przemysłowych o mocy ponad 50 kW,

– sieci i instalacji cieplnych o przesyle ciepła powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,

– turbin parowych i wodnych o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,

– przemysłowych urządzeń odbiorczych pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW,

– urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych, o mocy powyżej 50 kW,

– pomp, ssaw, wentylatorów i dmuchaw o mocy powyżej 50 kW,

– sprężarek o mocy powyżej 20 kW oraz instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych,

– urządzeń do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg,

– aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do wymienionych wyżej urządzeń i instalacji

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi
Treść Elementu

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.