Kurs lutowania twardego

Cena od: 790,00 zł

Cena:

 • Kurs lutowania – 790,00 zł

Cena:

 • Kurs lutowania – 790,00 zł
sprawdź dlaczego

warto szkolić
się u nas

Przedsiębiorco,
skorzystaj z dofinansowania do 80%!

Dofinansowanie przez Bazę Usług Rozwojowych

Szkolenie skierowane jest dla osób, pracujących lub zamierzających pracować przy  montażu  lub konserwacji układów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Uprawnienia lutowacza, które otrzymują uczestnicy szkolenia po zdanym egzaminie są niezbędne przy pracach związanych z lutowaniem instalacji klimatyzacyjnych, cieplnych.

Lutowanie twarde jest obecnie najpopularniejszą metoda wykorzystywaną do łączenia instalacji miedzianych. Wyróżnia się wieloma zaletami, do których należy wysoki stopień szczelności w miejscu łączenia.

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zdobędziesz na nim niezbędną wiedzę i konkretne umiejętności, przydatne w pracy:

– podstaw fizyki – chemiczne i technologiczne lutowania
– wymaganych cech konstrukcyjnych połączeń lutowanych i zasad przygotowania części do łączenia (dopasowywanie i czystość części).
 lutowalności stali, miedzi i materiałów dodatkowych do lutowania (rodzaje spoiw, sposób dozowania).
– badania jakości i własności połączeń lutowanych.
– BHP przy lutowaniu.
– ćwiczenia praktyczne lutowania gazowego na stanowiskach produkcyjnych.

Wykwalifikowana kadra dydaktyczna, perfekcyjnie przygotuje Cię do egzaminu, po zdaniu którego uczestnicy otrzymają Certyfikat ukończenia kursu uprawniający do wykonywania prac związanych z lutowaniem twardym. Certyfikat ten honorowany jest zarówno w Polsce jak i innych krajach europejskich.