Kurs konserwatora wózka jezdniowego

Cena od: 890,00 zł

Cena:

 • Kurs konserwatora wózka – 890,00 zł
 • Egzamin UDT- 400,00 zł

Najbliższe kursy:

Cena:

 • Kurs konserwatora wózka – 890,00 zł
 • Egzamin UDT- 400,00 zł
sprawdź dlaczego

warto szkolić
się u nas

Przedsiębiorco,
skorzystaj z dofinansowania do 80%!

Dofinansowanie przez Bazę Usług Rozwojowych

Konserwator wózka jezdniowego

Jeśli zamierzasz podnieść swoje kalifikacje zawodowe i chcesz przystąpić do kursu konserwatora wózków jezdniowych, dobrze trafiłeś! Nasze szkolenie pozwoli ci zdobyć niezbędne umiejętności oraz uprawnienia. Kurs na wózki widłowe dla konserwatora jest zakończony egzaminem i otrzymaniem certyfikatu UDT. Uprawnienia konserwatora są cennym uzupełnieniem dla osób, które ukończyły kurs na wózki widłowe. Operator z uprawnieniami do konserwacji zyskuje szerszy zakres kompetencji zawodowych cenionych przez pracodawców oraz lepsze perspektywy zatrudnienia. Kurs Konserwatora UDT pozwoli ci rozwinąć umiejętności zdobyte podczas szkoleń Operatorów Urządzeń Transportu Bliskiego.

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z 2003 r. i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189)

Konserwator wózka jezdniowego

Jeśli zamierzasz podnieść swoje kalifikacje zawodowe i chcesz przystąpić do kursu konserwatora wózków jezdniowych, dobrze trafiłeś! Nasze szkolenie pozwoli ci zdobyć niezbędne umiejętności oraz uprawnienia. Kurs na wózki widłowe dla konserwatora jest zakończony egzaminem i otrzymaniem certyfikatu UDT.

Uprawnienia konserwatora są cennym uzupełnieniem dla osób, które ukończyły kurs na wózki widłowe. Operator z uprawnieniami do konserwacji zyskuje szerszy zakres kompetencji zawodowych cenionych przez pracodawców oraz lepsze perspektywy zatrudnienia. Kurs Konserwatora UDT pozwoli ci rozwinąć umiejętności zdobyte podczas szkoleń Operatorów Urządzeń Transportu Bliskiego.

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi

Kurs – część teoretyczna

Szkolenie w naszym ośrodku obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną. Kurs rozpoczyna się instruktażem teoretycznym, który odbywa się w sali wykładowej i jest prowadzony przez doświadczoną kadrę dydaktyczną. W trakcie części teoretycznej poznasz zagadnienia wymagane podczas egzaminu, obejmujące m.in.:
– przepisy BHP i ochrony przeciwpożarowej,
– przepisy oraz regulacje dotyczące urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru technicznego,
– typy i budowę urządzeń podlegających pod UDT
– czynności operatora wózków jezdniowych podczas pracy, a także przed jej rozpoczęciem i po zakończeniu.

Kurs – część praktyczna

Po ukończeniu części teoretycznej rozpoczyna się szkolenie praktyczne, które odbywa się na pacu manewrowym pod czujnym okiem naszych instruktorów. W trakcie zajęć praktycznych kursant zapoznaje się z urządzeniem, poznaje jego działanie i wykonuje ćwiczenia. Część praktyczna obejmuje najczęściej 1-2 dni.

Egzamin i uprawnienia

Po jej zakończeniu nasz ośrodek szkoleniowy składa wioski do UDT o przystąpienie do egzaminu. Kursanci podchodzą do niego mniej więcej 3-4 tygodnie po ukończeniu części praktycznej. Egzamin obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną i trwa jeden dzień. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kursant oczekuje już tylko na wydanie certyfikatu wystawianego przez UDT.