Kurs gazowy G3

Cena od: 50,00 zł

Cena:

 • Szkolenie – 50,00 zł
 • Opłata egzaminacyjna – 280,00 zł
 • Tłumaczenie na j. angielski – 65,00 zł
 • Tłumaczenie na j. niemiecki – 65,00 zł
 • Duplikat – 50,00 zł
 • Szkolenie podstawowe (Poznań) – 190,00 zł

Cena:

 • Szkolenie – 50,00 zł
 • Opłata egzaminacyjna – 280,00 zł
 • Tłumaczenie na j. angielski – 65,00 zł
 • Tłumaczenie na j. niemiecki – 65,00 zł
 • Duplikat – 50,00 zł
 • Szkolenie podstawowe (Poznań) – 190,00 zł
sprawdź dlaczego

warto szkolić
się u nas

Odtwórz wideo

Przedsiębiorco,
skorzystaj z dofinansowania do 80%!

Dofinansowanie przez Bazę Usług Rozwojowych

Kurs SEP g3

Kurs gazowy G3 jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które zajmują się dozorem/eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe. Dlatego jeżeli chcesz zostać gazownikiem, palaczem kotłów, serwisantem/instalatorem/monterem urządzeń gazowych, ten kurs jest dla Ciebie.

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi
Treść Elementu

Jaki jest zakres uprawnień?

Uprawnienia gazowe SEP G3 pozwalają na dozór/eksploatację :

 • urządzeń do magazynowania paliw gazowych
 • urządzeń do produkcji paliw gazowych
 • generatorów gazowych
 • sieci gazowych rozdzielczych o ciśnieniu do 0,5 MPa (gazociągów, stacji gazowych)
 • sieci gazowych przesyłowych o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (tłoczni gazowych)
 • urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu do 5 kPa
 • urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu powyżej 5 kPa
 • urządzeń do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych
 • turbin gazowych
 • przemysłowych odbiorników paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW

Kurs gazowy G3 kończy się przystąpieniem do egzaminu. Po zakończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego kursant przystępuje do niego przed naszą komisją kwalifikacyjną nr. 713/123/24/18 uprawnioną do egzaminowania w zakresie uprawnień elektrycznych, energetycznych i gazowych dla stanowisk eksploatacji i dozoru. Wraz z pozytywnym wynikiem otrzymuje się uprawnienia gazowe oraz świadectwo kwalifikacji ważne przez 5 lat. Dzięki niemu można realizować prace zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz.828; Dz. U. Nr 192 poz. 1184).

Kurs SEP G3 – dlaczego warto szkolić się u nas?

Nasze szkolenia przeprowadzamy zarówno z myślą o osobach odnawiających uprawnienia, jak i o osobach które po raz pierwszy odbędą szkolenie energetyczne G3 i przystąpią do egzaminu. Prowadzimy kursy dla osób od lat pracujących w zawodzie, jak również dla początkujących.

Kurs SEP G3 obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, a także materiały szkoleniowe wliczone w cenę. Zajęcia praktyczne obywają się wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Teoria jet wykładana w przystępny i klarowny sposób dla jak najszybszego przyswojenia wiedzy.

Posiadamy własną komisję kwalifikacyjną nr 713/123/24/18
Gwarantujemy zdanie egzaminu !