Kurs hakowego

Cena od: 120,00 zł

Cena:

 • Kurs hakowego – 120,00 zł

Cena:

 • Kurs hakowego – 120,00 zł
sprawdź dlaczego

warto szkolić
się u nas

Przedsiębiorco,
skorzystaj z dofinansowania do 80%!

Dofinansowanie przez Bazę Usług Rozwojowych

Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Podnieść swoją atrakcyjność na rynku pracy? Skorzystaj z naszych szkoleń na hakowego. Uzyskane uprawnienie, podobnie jak obsługa suwnic, wciągników i wciągarek jest jednym z podstawowych, przydatnym do pracy w różnego rodzaju budowach, magazynach.

Szkolenie ma na celu przygotowanie kursantów do certyfikacji osób odpowiedzialnych za:

– zawieszanie i odczepianie ładunku,

– użycie właściwego osprzętu dźwigowego i wyposażenia,

– zainicjowanie zamierzonego ruchu dźwignicy i ładunku (jeśli ma to zastosowanie),

– przekazywanie sygnału do operatora dźwignicy.

 

Kurs obejmuje dwie części teoretyczną i praktyczną .Wykwalifikowani instruktorzy przekażą  niezbędną wiedzę i konkretne umiejętności, przydatne w pracy.

 

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi
Treść Elementu

Szkolenie rozpoczyna się od części teoretycznej, na której poruszone zostaną zagadnienia z zakresu:

– przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej oraz regulacje, dotyczące urządzeń podlegających UDT

– rodzajów i budowy urządzeń, podlegających UDT, z uwzględnieniem ich właściwości nośnych

– właściwości fizykochemicznych uciągów, lin i łańcuchów urządzeń

– obowiązków operatora przed rozpoczęciem pracy, w jej trakcie i po jej zakończeniu

W kolejnym dniu szkolenia nadchodzi czas na część praktyczną. W trakcie zajęć kursanci nauczą się jak prawidłowo zawieszać i odczepiać podnoszony ładunek, w sposób prawidłowy używać osprzęt dźwigowy, przekazywać sygnały operatorowi dźwignicy, wykonując poszczególne czynności w oparciu o przepisy BHP.

Po zakończonym szkoleniu kursanci są odpowiednio przygotowani do egzaminu UDT.

Pozytywnie zdany egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego i otrzymanie zaświadczenie kwalifikacyjnego nabywasz uprawnienia do wykonywania czynności hakowego – sygnalisty.