Kurs energetyczny

Kursy energetyczne prowadzone w naszym ośrodku są przeznaczone dla osób początkujących, a także dla osób odnawiających uprawnienia SEP. Oferta obejmuje szkolenia zakończone egzaminem przed Komisją Kwalifikacyjną i otrzymaniem uprawnień z wybranej grupy. Prowadzimy kursy SEP G1, G2 oraz G3.


Wybierz swój kurs energetyczny i zdobądź uprawnienia SEP

 

Wybierając jakikolwiek kurs energetyczny, otwieramy sobie drogę do wielu gałęzi przemysłu oraz wysokich szans na uzyskanie pracy w jednej z nich. Kurs elektryczny G1 jest przeznaczony przede wszystkim dla osób chcących pracować jako elektryk, serwisant, monter instalacji elektrycznych – oraz już praktykujących i chcących odnowić uprawnienia. Jest to szkolenie dla osób zajmujących się dozorem/eksploatacją (E,D) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Kurs ciepłowniczy G2 jest skierowany do osób chcących montować instalacje, urządzenia i sieci cieplne oraz już zajmujących się obsługą, remontem i montażem kotłów parowych, pieców przemysłowych, sieci i instalacji cieplnych, turbin parowych i wodnych, urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych i nie tylko. Kurs obejmuje 2 kategorie uprawnień: Dozór lub Eksploatacja (E lub D). Uprawnienia można wyrobić jednocześnie lub osobno.

Kurs gazowy G3 przeznaczony jest dla osób zajmujących się dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Szkolenie pozwala zdobyć uprawnienia niezbędne w pracy jako gazownik, palacze kotłów, serwisantem/instalator/monterem urządzeń gazowych. Uprawnienia SEP G3 pozwalają na dozór i eksploatację urządzeń do magazynowania paliw gazowych, urządzeń do produkcji paliw gazowych, generatorów gazowych, sieci gazowych, turbin gazowych, przemysłowych odbiorników paliw gazowych i nie tylko.

Szczegółowa charakterystyka uprawnień SEP uzyskanych po kursach G1, G2 i G3 jest dostępna w opisach poszczególnych szkoleń dostępnych w naszej ofercie.


Egzamin i świadectwo kwalifikacji zawodowych

 

Wszystkie szkolenia energetyczne kończą się egzaminem przed naszą Komisją Kwalifikacyjną nr 713/123/24/18 uprawnioną do egzaminowania w zakresie uprawnień elektrycznych, energetycznych i gazowych dla stanowisk eksploatacji i/lub dozoru.

 

GWARANTUJEMY ZDANIE EGZAMINU!

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje uprawnienia oraz świadectwo kwalifikacji ważne 5 lat.