Kurs energetyczny

Jeżeli myślisz o podniesieniu swoich kwalifikacji zawodowych lub chcesz zdobyć atrakcyjne zatrudnienie, to kursy energetyczne prowadzone w naszym ośrodku szkoleniowym będą doskonałym rozwiązaniem. Dzięki nim masz szansę zdobyć atrakcyjne i cenione na rynku uprawnienia SEP. Nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć, a także największa liczba ćwiczeń praktycznych. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą na kursy energetyczne.

Dla kogo przeznaczone są kursy energetyczne?

Kursy energetyczne prowadzone w Ośrodku Szkolenia Zawodowego ALFA przeznaczone są zarówno dla osób początkujących, jak i wszystkich tych, którzy chcą odnowić uprawnienia SEP. Nasza oferta obejmuje szkolenia energetyczne zakończone egzaminem przed Komisją Kwalifikacyjną i otrzymaniem uprawnień z wybranej grupy. Kursy energetyczne to atrakcyjna oferta dla każdego, kto pragnie podnieść swoje kwalifikacje i zwiększyć szanse na rynku pracy. Dzięki nim możliwa jest bezpieczna i wydajna praca związana z wykorzystaniem urządzeń pod określonym napięciem. Obecnie kursy energetyczne cieszą się dużym powodzeniem, co związane jest z rosnącym zapotrzebowaniem na fachowców z danej dziedziny, np. elektryków, palaczy kotłów, monterów instalacji elektrycznych lub gazowników.

Wybierz swój kurs energetyczny i zdobądź uprawnienia SEP

Wybierając dowolny kurs energetyczny z naszej oferty, otwierasz sobie drogę do wielu gałęzi przemysłu oraz stwarzasz możliwość znalezienia ciekawego i dobrze płatnego zatrudnienia. Dzięki naszym kursom energetycznym zdobędziesz pożądane na rynku pracy umiejętności. Bogata oferta zajęć, zarówno o charakterze praktycznym, jak i teoretycznym, pozwoli ci w przyszłości na bezpieczne i efektywne wykonywanie wszelkich obowiązków zawodowych.

Jakie kursy energetyczne prowadzimy?

W naszym ośrodku szkoleniowym znajdziesz następujące kursy energetyczne: SEP G1, G2 oraz G3. Pierwszy z nich – kurs elektryczny G1 – przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które pragną pracować jako elektryk, serwisant i monter instalacji elektrycznych. Jest to również oferta dla już praktykujących i chcących odnowić uprawnienia SEP. To szkolenie energetyczne dla osób zajmujących się dozorem/eksploatacją (E,D) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Kurs ciepłowniczy G2 jest natomiast skierowany do osób chcących montować instalacje, urządzenia i sieci cieplne oraz już zajmujących się obsługą, remontem i montażem kotłów parowych, pieców przemysłowych, sieci i instalacji cieplnych, turbin parowych i wodnych, urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych oraz nie tylko. Ten kurs energetyczny obejmuje dwie kategorie uprawnień: dozór lub eksploatacja (E lub D). Uprawnienia można wyrobić jednocześnie albo osobno.

Kurs gazowy G3 dedykowany jest z kolei osobom, które zajmują się dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Szkolenie pozwala zdobyć uprawnienia niezbędne w pracy jako: gazownik, palacz kotłów, serwisant/instalator/monter urządzeń gazowych. Uprawnienia SEP G3 pozwalają na dozór i eksploatację urządzeń do magazynowania paliw gazowych, urządzeń do produkcji paliw gazowych, generatorów gazowych, sieci gazowych, turbin gazowych, przemysłowych odbiorników paliw gazowych i nie tylko.

Szczegółowa charakterystyka uprawnień SEP uzyskanych po kursach energetycznych G1, G2 i G3 jest dostępna w zakładkach poszczególnych szkoleń dostępnych w naszej ofercie.

Szkolenia energetyczne – zdaj egzamin i zdobądź świadectwo kwalifikacji zawodowych

Wszystkie szkolenia energetyczne prowadzone w ośrodku szkoleniowym ALFA zakończone są egzaminem zdawanym przed naszą Komisją Kwalifikacyjną nr 713/123/24/18 uprawnioną do egzaminowania w zakresie uprawnień elektrycznych, energetycznych i gazowych dla stanowisk eksploatacji i/lub dozoru.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, uczestnik otrzymuje uprawnienia oraz świadectwo kwalifikacji ważne przez 5 lat. GWARANTUJEMY NAJWYŻSZY POZIOM ZDAWALNOŚCI EGZAMINÓW!