Kursy urządzeń UDT

W wielu zakładach przemysłowych korzysta się z niejednego urządzenia transportującego, które nie tylko służy za maszynę przeznaczoną do przemieszczania się. W zależności od typu, wykorzystywane jest również do utrzymywania produkowanych towarów w obiegu czy wykonywania robót. Pozyskanie uprawnień do obsługi lub konserwacji takiego sprzętu z pewnością poszerzy Twoje kompetencje lub Twoich pracowników. Umożliwisz sobie znaczne usprawnienie przebiegu prac w przypadku, gdy obsługa urządzeń transportu bliskiego będzie w zakresie działania zatrudnionych przez Ciebie osób.

Oferujemy kurs UDT oraz na konserwatora UDT dotyczący różnego rodzaju sprzętu. Nasi doświadczeni nauczyciele przeprowadzą szkolenia dotyczące pracy na maszynach takich jak żurawie, wózki widłowe, suwnice czy wciągarki.

Doskonale przygotowujemy kursantów nie tylko ze strony praktycznej, ale również teoretycznej. Każde szkolenie zakończone jest specjalnym, oficjalnym egzaminem, który pozwala uzyskać uprawnienia i poświadczające je certyfikaty.