Obsługa, napełnianie zbiorników ciśnieniowych (butli)

Cena od: 750,00 zł

Cena:

 • Kurs obsługa butli/zbiorników ciśnieniowych – 750,00 zł
 • Egzamin UDT (na gazy skroplone i sprężone oddzielny egzamin) – 450,00 zł

Cena:

 • Kurs obsługa butli/zbiorników ciśnieniowych – 750,00 zł
 • Egzamin UDT (na gazy skroplone i sprężone oddzielny egzamin) – 450,00 zł
sprawdź dlaczego

warto szkolić
się u nas

Odtwórz wideo

Przedsiębiorco,
skorzystaj z dofinansowania do 80%!

Dofinansowanie przez Bazę Usług Rozwojowych

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego na obsługę i napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności pow. 350 cm3 adresowane jest szczególnie do osób pracujących bądź chcących podjąć pracę na stanowiskach związanych z:

 • montażem instalacji chłodniczych i pomp ciepła,
 • strażaków,
 • pracowników szpitali i uzdrowisk,
 • osób zatrudnionych w przemyśle spożywczym,
 • obsługą agregatów napełniających butle nurkowe (osób pracujących w centrach nurkowych)
 • obsługą sprzętu do paintballu.

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestnika do samodzielnego napełniania i obsługi urządzeń oraz zbiorników ciśnieniowych przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 gazami:

– Skroplonymi – fluorowanymi, dwutlenek węgla, podtlenek azotu, amoniak i LPG

– Sprężonymi – tlen, powietrze, azot, argon itp.

– Rozpuszczonymi – acetylen

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi

Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna obejmuje  tematykę z zakresu:

·    Wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, ich badania i naprawy
·   
Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów
·    Informacje szczegółowe o gazach
·     Konstrukcje zbiorników przenośnych i ich zasadnicze parametry
·     Konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu
·     Znakowanie zbiorników przenośnych, kody barwne, etykiety ostrzegawcze
·     Napełnianie zbiorników – czynności robocze i kontrolne
·     Ogólne zalecenia BHP i przeciwpożarowe oraz transport i składowanie zbiorników przenośnych

Po zajęciach teoretycznych swoją wiedzę czas zamienić na praktykę. Na zajęciach praktycznych instruktorzy nauczą jak prawidłowo i zgodnie z przepisami BHP obsługiwać i napełniać zbiorniki ciśnieniowe.

Szkolenie zakończone jest egzaminem teoretycznym i praktycznym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Po zdanym egzaminie uczestnik nabywa uprawnienia kwalifikacyjne UDT i wystawiany jest bezterminowy certyfikat z napełniania i obsługi zbiorników ciśnieniowych, honorowany przez pracodawców na terenie Unii Europejskiej.

Kurs przeprowadzany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. z 2004 r. poz. 59).