Obsługa, napełnianie zbiorników ciśnieniowych (butli)

Cena od: 750,00 zł

Cena:

 • Kurs obsługa butli/zbiorników ciśnieniowych – 750,00 zł
 • Egzamin UDT (na gazy skroplone i sprężone oddzielny egzamin) – 450,00 zł

Cena:

 • Kurs obsługa butli/zbiorników ciśnieniowych – 750,00 zł
 • Egzamin UDT (na gazy skroplone i sprężone oddzielny egzamin) – 450,00 zł
sprawdź dlaczego

warto szkolić
się u nas

Odtwórz wideo

Przedsiębiorco,
skorzystaj z dofinansowania do 80%!

Dofinansowanie przez Bazę Usług Rozwojowych

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego na obsługę i napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności pow. 350 cm3 adresowane jest szczególnie do osób pracujących bądź chcących podjąć pracę na stanowiskach związanych z:

 • montażem instalacji chłodniczych i pomp ciepła,
 • strażaków,
 • pracowników szpitali i uzdrowisk,
 • osób zatrudnionych w przemyśle spożywczym,
 • obsługą agregatów napełniających butle nurkowe (osób pracujących w centrach nurkowych)
 • obsługą sprzętu do paintballu.

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestnika do samodzielnego napełniania i obsługi urządzeń oraz zbiorników ciśnieniowych przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 gazami:

– Skroplonymi – fluorowanymi, dwutlenek węgla, podtlenek azotu, amoniak i LPG

– Sprężonymi – tlen, powietrze, azot, argon itp.

– Rozpuszczonymi – acetylen

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.