Kurs konserwatora suwnicy

Cena od: 890,00 zł

Cena:

 • Kurs konserwatora suwnicy – 890,00 zł
 • Egzamin UDT- 400,00 zł

Najbliższe kursy:

Cena:

 • Kurs konserwatora suwnicy – 890,00 zł
 • Egzamin UDT- 400,00 zł
sprawdź dlaczego

warto szkolić
się u nas

Przedsiębiorco,
skorzystaj z dofinansowania do 80%!

Dofinansowanie przez Bazę Usług Rozwojowych

Kurs – konserwator suwnic

Szkolenie jest adresowane do osób chcących przyswoić sobie widzę oraz umiejętności z zakresu konserwacji suwnicy. Celem przystąpienia do kursu jest uzyskanie uprawnień do konserwacji wymienionego urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu przez Urząd Dozoru Technicznego. Jeśli zamierzasz zdobyć cenne na rynku pracy kwalifikacje w zakresie konserwacji suwnic, nasz kurs jest właśnie dla Ciebie! Szkolenie jest również przeznaczone dla osób, które pracują na stanowisku pomocnika operatora. By przystąpić do kursu, należy ukończyć 18 rok życia.

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z 2003 r. i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189)

Kurs – konserwator suwnic

Szkolenie jest adresowane do osób chcących przyswoić sobie widzę oraz umiejętności z zakresu konserwacji suwnicy. Celem przystąpienia do kursu jest uzyskanie uprawnień do konserwacji wymienionego urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu przez Urząd Dozoru Technicznego. Jeśli zamierzasz zdobyć cenne na rynku pracy kwalifikacje w zakresie konserwacji suwnic, nasz kurs jest właśnie dla Ciebie! Szkolenie jest również przeznaczone dla osób, które pracują na stanowisku pomocnika operatora. By przystąpić do kursu, należy ukończyć 18 rok życia.

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi

Konserwator suwnicy – egzamin UDT

 Kurs – konserwator suwnic – przygotowuje do zdania egzaminu oraz do uzyskania uprawnień UDT. Po zakończeniu szkolenia będziesz przygotowany do przystąpienia do egzaminu, którego zdawalność dla naszych kursantów to aż 99%! Po zakończeniu egzaminu pozostaje już tylko poczekać na wdanie certyfikatu przez UDT.
 

Kurs konserwatora suwnic – teoria i praktyka

 Nasz kurs konserwatora suwnic obejmuje przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne. Pierwsza część to wykłady prowadzone przez wykwalifikowanych szkoleniowców. W przekazywaniu wiedzy naszym kursantom kładziemy nacisk na skuteczną i klarowną formę edukacji. Zależy nam na szybkim i dokładnym przygotowaniu do egzaminu oraz do praktycznego wykonywania czynności na stanowisku konserwatora.

Część praktyczna obejmuje ćwiczenia na placu manewrowym z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu dostępnego w naszym ośrodku. Zajęcia praktyczne odbywają się pod czujnym okiem doświadczonych instruktorów oraz szkoleniowców.

 

Dlaczego warto nas wybrać?

 Nasz ośrodek posiada własny plac manewrowy oraz doświadczoną kadrę instruktorską. Nasi kursanci z powodzeniem zdają egzaminy UDT. W przypadku braku pozytywnego wyniku, otrzymasz od nas zwrot pieniędzy za kurs.

Istnieje możliwość wyrobienia duplikatu naszych zaświadczeń (nie mylić z zaświadczeniami UDT) w języku niemieckim lub angielskim.

Cena naszego szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, a także materiały szkoleniowe.