Kurs konserwatora podestu

Cena od: 890,00 zł

Cena:

 • Kurs konserwatora podestu – 890,00 zł
 • Egzamin UDT- 250,00 zł

Najbliższe kursy:

Cena:

 • Kurs konserwatora podestu – 890,00 zł
 • Egzamin UDT- 250,00 zł
sprawdź dlaczego

warto szkolić
się u nas

Przedsiębiorco,
skorzystaj z dofinansowania do 80%!

Dofinansowanie przez Bazę Usług Rozwojowych

Kurs – konserwator podestów ruchomych

Jeżeli zdecydowałeś się podnieść swoje kwalifikację i jesteś zainteresowany zrobieniem kursu na konserwatora podestów ruchomych, wolnobieżnych, przejezdnych, to dobrze trafiłeś ! Możesz nam zaufać, przeszkoliliśmy już tysiące osób, które chętnie do nas wracają!

Zdobywając uprawnienia z zakresu konserwacji podestów ruchomych, możesz wykorzystać je w wielu miejscach pracy, wykonując prace konserwatorskie. Na rynku pracy wiele firm poszukuje pracowników z wymienionymi uprawnieniami i dają one dobre perspektywy zawodowe. Certyfikat wydaje Urząd Dozoru Technicznego po pozytywnie zakończonym egzaminie, a my zrobimy co w naszej mocy, abyś zdał/a egzamin !

Doceniamy to, że kursanci wybierają nasz ośrodek, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby wynagrodzić to, o czym świadczy bardzo wysoka zdawalność i zadowolenie ! Mamy profesjonalną kadrę dydaktyczną.

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z 2003 r. i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189)

Kurs – konserwator podestów ruchomych

Jeżeli zdecydowałeś się podnieść swoje kwalifikację i jesteś zainteresowany zrobieniem kursu na konserwatora podestów ruchomych, wolnobieżnych, przejezdnych, to dobrze trafiłeś ! Możesz nam zaufać, przeszkoliliśmy już tysiące osób, które chętnie do nas wracają!

Zdobywając uprawnienia z zakresu konserwacji podestów ruchomych, możesz wykorzystać je w wielu miejscach pracy, wykonując prace konserwatorskie. Na rynku pracy wiele firm poszukuje pracowników z wymienionymi uprawnieniami i dają one dobre perspektywy zawodowe. Certyfikat wydaje Urząd Dozoru Technicznego po pozytywnie zakończonym egzaminie, a my zrobimy co w naszej mocy, abyś zdał/a egzamin !

Doceniamy to, że kursanci wybierają nasz ośrodek, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby wynagrodzić to, o czym świadczy bardzo wysoka zdawalność i zadowolenie ! Mamy profesjonalną kadrę dydaktyczną.

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi

Przebieg kursu

Jeżeli jesteś już zdecydowany, zapisz się na najbliższy wolny termin, sprawdzając to w zakładce Terminarz. Szkolenie zaczyna się instruktażem teoretycznym, który trwa 1 dzień w Sali wykładowej. Poznasz zagadnienia związane m.in. z : – przepisami BHP i ochrony przeciwpożarowej, – przepisami i regulacjami, dotyczącymi urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru technicznego – rodzajami i budową urządzeń podlegających pod UDT, z uwzględnieniem ich właściwości nośnych – właściwościami fizykochemicznymi uciągów, lin i łańcuchów urządzeń – obowiązkami operatora podestów ruchomych przed rozpoczęciem pracy, w jej trakcie i po jej zakończeniu. Następnie (zazwyczaj 2-3 dni) po zakończeniu części teoretycznej, przychodzi czas na zapoznanie się z urządzeniem, poznanie jego działania i wykonywanie różnych ćwiczeń na placu manewrowym. Część praktyczna trwa 1-2 dni. Po zakończeniu części praktycznej kursu konserwatora podest ruchomych, nasz ośrodek składa do UDT wnioski u przystąpienie do egzaminu, który następuje zazwyczaj 3-4 tygodnie po części praktycznej na urządzeniu. Egzamin UDT odbywa się w jeden dzień, i składa się z części pisemnej (teoretycznej) i praktycznej. Po pozytywnym ukończeniu egzaminu, kursant jest na ostatniej prostej, a więc czeka na list z certyfikatem uprawniającym do obsługi urządzenia wystawiony przez UDT. Na uprawnienia należy czekać ok. 3-4 tyg od momentu zdania egzaminu.