Kurs żurawia przenośnego HDS

Cena od: 890,00 zł

Cena:

 • Kurs konserwatora HDS – 890,00 zł
 • Egzamin UDT- 250,00 zł

Najbliższe kursy:

Cena:

 • Kurs konserwatora HDS – 890,00 zł
 • Egzamin UDT- 250,00 zł
sprawdź dlaczego

warto szkolić
się u nas

Przedsiębiorco,
skorzystaj z dofinansowania do 80%!

Dofinansowanie przez Bazę Usług Rozwojowych

Kurs – konserwator żurawi przenośnych HDS

Kurs konserwatora żurawi HDS obejmuje zagadnienia związane ze sterowaniem, konserwacją urządzenia, zasadami BHP na stanowisku pracy i stanowi wartościowe rozwinięcie umiejętności zdobytych w trakcie kursów Operatorów Urządzeń Transportu Bliskiego. Jeśli zdecydowałeś się poszerzyć swoje uprawnienia i zdobyć nowe kompetencje zawodowe do pracy z żurawiami przenośnymi HDS, poznaj ofertę naszego kursu!

Szkolenie jest prowadzone przez doświadczoną kadrę dydaktyczną i przygotowuje do zdania egzaminu zakończonego otrzymaniem certyfikatu UDT. Nasi wykładowcy i instruktorzy dokładają wszelkich starań, by szybko i skutecznie przekazać niezbędną wiedzę. Podczas egzaminów nasi kursanci osiągają zdawalność na poziomie 99%.

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z 2003 r. i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189)

Kurs – konserwator żurawi przenośnych HDS

Kurs konserwatora żurawi HDS obejmuje zagadnienia związane ze sterowaniem, konserwacją urządzenia, zasadami BHP na stanowisku pracy i stanowi wartościowe rozwinięcie umiejętności zdobytych w trakcie kursów Operatorów Urządzeń Transportu Bliskiego. Jeśli zdecydowałeś się poszerzyć swoje uprawnienia i zdobyć nowe kompetencje zawodowe do pracy z żurawiami przenośnymi HDS, poznaj ofertę naszego kursu!

Szkolenie jest prowadzone przez doświadczoną kadrę dydaktyczną i przygotowuje do zdania egzaminu zakończonego otrzymaniem certyfikatu UDT. Nasi wykładowcy i instruktorzy dokładają wszelkich starań, by szybko i skutecznie przekazać niezbędną wiedzę. Podczas egzaminów nasi kursanci osiągają zdawalność na poziomie 99%.

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi

Kurs konserwatora żurawi HDS – teoria

Kurs Konserwator żurawi HDS obejmuje przygotowanie teoretyczne oraz część praktyczną. Wdrożenie teoretyczne odbywa się w sali wykładowej i obejmuje zagadnienia z zakresu przepisów BHP, przepisów Dozoru Technicznego i rodzajów urządzeń podlegających UDT z uwzględnieniem właściwości nośnych, właściwości fizykochemicznych uciągów, lin, łańcuchów urządzeń. Kursant zapoznajesię także z obowiązkami konserwatora przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu pracy.

Część praktyczna

Po zakończeniu części teoretycznej rozpoczynają się zajęcia praktyczne, które odbywają się na placu manewrowym. Część praktyczna trwa około 1-2 dni i odbywa się pod okiem doświadczonych instruktorów. Kursant zapoznaje się się z urządzeniem, poznanie jego działanie oraz wykonuje ćwiczenia wskazane przez prowadzących, przygotowujące do egzaminu.

Szkolenie kończy się egzaminem, który następuje zwykle około 3-4 tygodnie po ukończeniu części praktycznej kursu. Egzamin UDT obejmuje teorię oraz praktykę i odbywa się w ciągu jednego dnia. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku kursant oczekuje na certyfikat UDT, który otrzymuje się 3-4 tyg po zdaniu egzaminu.