Szkolenie F Gaz

Cena od: 990,00 zł

Cena:

 • Kurs F-Gazy – 990,00 zł
 • Procedury F-Gazowe – 199,00 zł
 • Egzamin UDT – 400,00 zł
 • Certyfikat UDT – 200,00 zł
 • Pełny Pakiet F-Gaz (kurs, egzamin, certyfikat) – 1590,00 zł
 • Kwalifikacje SEP (G1 elektryczne, G2 grzewcze, G3 gazowe)- 100,00 zł
Certyfikat f gaz | Uprawnienia f-gazy

Cena:

 • Kurs F-Gazy – 990,00 zł
 • Procedury F-Gazowe – 199,00 zł
 • Egzamin UDT – 400,00 zł
 • Certyfikat UDT – 200,00 zł
 • Pełny Pakiet F-Gaz (kurs, egzamin, certyfikat) – 1590,00 zł
 • Kwalifikacje SEP (G1 elektryczne, G2 grzewcze, G3 gazowe)- 100,00 zł
sprawdź dlaczego

warto szkolić
się u nas

Odtwórz wideo

Przedsiębiorco,
skorzystaj z dofinansowania do 80%!

Dofinansowanie przez Bazę Usług Rozwojowych

Czy szkolenie F-gazy jest dla Ciebie ?

Jeżeli wykonujesz usługi związane z zastosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych, to odpowiedź brzmi TAK ! Nasz kurs przygotowuje do egzaminu, po którym otrzymuje się certyfikat dla personelu F-gazy. Nasze szkolenie pozwala zdobyć uprawnienia i zakończone jest egzaminem przed komisją.

Kurs F-gazy ma na celu przygotować kursantów zarówno teoretycznie jak i praktycznie do zdania egzaminu UDT z pozytywnym wynikiem, w zakresie instalowania, konserwowania lub serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatycznych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych, przyczep i chłodni zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi

Od czego więc zacząć ?

Szkolenie zaczynamy od intensywnych zajęć teoretycznych, które trwają 1 dzień. Podczas nich dowiesz się o takich rzeczach jak :

 • Podstawy termodynamiki
 • Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska
 • Kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub naprawie lub w trakcie funkcjonowania
 • Kontrole szczelności
 • Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczy podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego
 • Montaż, uruchomienie i konserwacja sprężarek tłokowej, śrubowej i spiralnej, jedno- i dwustopniowej
 • Montaż, uruchomienie i konserwacja skraplaczy chłodzonych powietrzem i wodą
 • Montaż, uruchomienie i konserwacja parowników schładzających powietrze lub wodę
 • Montaż, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych układu
 • Przewody czynnika chłodniczego: zbudowanie szczelnego ciągu przewodów czynnika chłodniczego w instalacji chłodniczej

Egzamin i uprawnienia – F-gazy

Następnie drugiego dnia przychodzi czas na zajęcia praktyczne i egzamin UDT. Po pozytywnym zdaniu egzaminu należy już tylko uzbroić się w cierpliwość, i odczekać 3-4 tygodnie na uprawnienia UDT (uprawnienia F-gaz).

TYLKO U NAS: PAKIET F-GAZOWY!

Jedyna, taka oferta na rynku – szkolenia w pakiecie F-GAZY to oszczędność pieniędzy oraz czasu!
W naszym Ośrodku zrealizujesz wszystkie szkolenia i zdobędziesz uprawnienia F-gaz w zaledwie kilka dni.
Ceny pakietowe można uzyskać przy jednoczesnym zamówieniu min 2 kursów z góry.

G1*

 • urządzeń, sieci i instalacji o napięciu do 1 kV
 • aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do wymienionych wyżej urządzeń i instalacji

G2*

 • urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych,
 • pomp, ssaw, wentylatorów i dmuchaw,
 • sprężarek,
 • instalacji gazów technicznych,
 • instalacji sprężonego powietrza,
 • aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do wymienionych wyżej urządzeń i instalacji