Szkolenie F Gaz

Cena od: 590,00 zł

Cena:

 • Kurs F-Gazy – 890,00 zł

  Promocja na BLACK FRIDAY! DO 31.11.2023 OBOWIĄZUJE CENA 590 zł !

 • Procedury F-Gazowe – od 350,00 zł
 • Egzamin UDT – 400,00 zł
 • Pełny Pakiet F-Gaz (kurs, egzamin, certyfikat) – 1190,00 zł
 • EGZAMIN SEP (G1 elektryczne, G2 grzewcze, G3 gazowe)- 360,00 zł
Certyfikat f gaz | Uprawnienia f-gazy

Cena:

 • Kurs F-Gazy – 890,00 zł

  Promocja na BLACK FRIDAY! DO 31.11.2023 OBOWIĄZUJE CENA 590 zł!

 • Procedury F-Gazowe – od 350,00 zł
 • Egzamin UDT –  400,00 zł
 • EGZAMIN SEP (G1 elektryczne, G2 grzewcze, G3 gazowe)- 360,00 zł
sprawdź dlaczego

warto szkolić
się u nas

Odtwórz wideo

Przedsiębiorco,
skorzystaj z dofinansowania do 80%!

Dofinansowanie przez Bazę Usług Rozwojowych

Czy szkolenie F-gazy jest dla Ciebie ?

Jeżeli wykonujesz usługi związane z zastosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych, to odpowiedź brzmi TAK ! Nasz kurs przygotowuje do egzaminu, po którym otrzymuje się certyfikat dla personelu F-gazy. Nasze szkolenie pozwala zdobyć uprawnienia i zakończone jest egzaminem przed komisją.

Kurs F-gazy ma na celu przygotować kursantów zarówno teoretycznie jak i praktycznie do zdania egzaminu UDT z pozytywnym wynikiem, w zakresie instalowania, konserwowania lub serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatycznych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych, przyczep i chłodni zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi