Szkolenie BHP

Cena od: 45,00 zł

Cena:

 • Szkolenie wstępne BHP – 100,00 zł
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych- 100,00 zł
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – 100,00 zł
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami e-learning – 80,00 zł
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych – 100,00 zł
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych e-learning – 80,00 zł
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych – 100,00 zł
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych e-learning – 100,00 zł
 • Szkolenia pracodawców wykonujących zadania służb BHP – 300,00 zł
 • Szkolenia dla pracowników służb BHP (BHPowcy) – od 300,00 zł

Cena:

 • Szkolenie wstępne BHP – 100,00 zł
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych- 100,00 zł
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – 100,00 zł
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami e-learning – 80,00 zł
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych – 100,00 zł
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych e-learning – 80,00 zł
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych – 100,00 zł
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych e-learning – 100,00 zł
 • Szkolenia pracodawców wykonujących zadania służb BHP – 300,00 zł
 • Szkolenia dla pracowników służb BHP (BHPowcy) – od 300,00 zł
sprawdź dlaczego

warto szkolić
się u nas

Przedsiębiorco,
skorzystaj z dofinansowania do 80%!

Dofinansowanie przez Bazę Usług Rozwojowych

Szkolenia przeprowadzamy na życzenie klienta, możliwość negocjacji ceny w przypadku większej grupy kursantów. W ofercie również na indywidualną wycenę mamy rozpatrywanie wypadków, szkolenia z AED i wiele innych.

Uprawnienia elektryczne

Szkolenie SEP G1 (elektryk) organizowane przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego Omega w Zabrzu przeznaczone jest dla osób zajmujących się dozorem i/lub eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych. Adresatami kursu są m.in.: elektrycy, serwisanci, palacze kotłów, monterzy, instalatorzy oraz osoby obsługujące urządzenia, do których wymagane są uprawnienia, wynikające z przepisów prawa energetycznego. Po ukończonym kursie i pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje uprawnienia elektryczne G1.

Zakres uprawnień

Uzyskanie uprawnień elektrycznych SEP G1 (E i D) pozwala na dozór i/lub eksploatację:
 • urządzeń, sieci i instalacji o napięciu do 1 kV
 • urządzeń, sieci i instalacji o napięciu powyżej 1 kV
 • urządzeń elektrotermicznych
 • urządzeń do elektrolizy
 • elektrycznych sieci trakcyjnych
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 • urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • urządzeń prądotwórczych przyłączonych do krajowej sieci elektroenergetycznej
 • zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW

Certyfikat

Po odbytym kursie i zdanym egzaminie przed naszą Komisją Kwalifikacyjną nr 713/123/24/18 uprawnioną do egzaminowania w zakresie uprawnień elektrycznych, energetycznych i gazowych dla stanowisk eksploatacji i/lub dozoru uczestnik kursu otrzymuje uprawnienia elektryczne oraz świadectwo kwalifikacji ważne 5 lat. Uprawnienia elektryczne nie są wydawane bezterminowo z powodu ciągłych zmian technologicznych, których skutki można zauważyć również w elektryce. Zmianie ulega także prawo elektryczne. Ważne jest ciągłe podnoszenie swoich umiejętności oraz systematyczne przypominanie i uaktualnianie wiedzy, aby móc bezpiecznie wykonywać swoją pracę.

Zalety skorzystania z naszej oferty:

 • oferowane przez nas kursy zawodowe są zarówno dla osób początkujących jak i osób odnawiających uprawnienia SEP
 • w cenę kursu wchodzą materiały szkoleniowe oraz zajęcia wykładowe
 • egzamin dodatkowo płatny 225 zł brutto/wniosek egzaminacyjny
 • posiadamy własną Komisję Kwalifikacyjną nr 713/123/24/18
 • posiadamy najlepszą kadrę dydaktyczną
 • GWARANTUJEMY ZDANIE EGZAMINU!