Czym jest książeczka rewizyjna UDT i co się w niej znajduje?

Czym jest książeczka rewizyjna UDT i co się w niej znajduje?

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu, np. wózki widłowe, mogą być użytkowane wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia od Urzędu Dozoru Technicznego. Upoważnienie wydawane jest po wcześniejszym badaniu przeprowadzanym przez doświadczonego instruktora, a wraz z nią otrzymujemy niezbędną książkę rewizyjną UDT. Co zawiera ta książka i do czego służy? O tym piszemy poniżej.

Co to jest książeczka rewizyjna UDT?

Księga rewizyjna UDT to niezwykle ważny dokument, który musi posiadać każda maszyna przed rozpoczęciem pracy. Zawarte w niej są najważniejsze dane techniczne, zgody na eksploatację oraz informacje, które stanowią pełną analizę stanu technicznego maszyny.

Książeczka rewizyjna pełni także rolę narzędzia kontrolnego, umożliwiającego monitorowanie stanu technicznego maszyn. Dzięki szczegółowym wpisom dotyczącym przeglądów, napraw i wszelkich interwencji serwisowych, właściciel może skutecznie zarządzać utrzymaniem technicznym posiadanych urządzeń. W przypadku wózków widłowych dozór techniczny (wraz z ukończonym kursem operatora wózków widłowych) jest obowiązkowy i posiadanie aktualnej książeczki rewizyjnej jest wymagane przez właścicieli. 

Co znajduję się w książce rewizyjnej UDT?

Książka rewizyjna to zbiór najważniejszych informacji dotyczących specyfikacji maszyn. Możemy w niej znaleźć takie informacje, jak:

 • dokumentacje techniczne,
 • instrukcje obsługi maszyn,
 • deklarację zgodności,
 • numer ewidencyjny urządzenia,
 • stan techniczny maszyny oraz decyzję o dopuszczeniu sprzętu do użytkowania wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • protokoły z badań okresowych,
 • dziennik konserwacji urządzeń,

Czy można korzystać z wózków widłowych bez książki rewizyjnej?

Zanim wózek widłowy zostanie dopuszczony do pracy, konieczne jest zarejestrowanie go w Urzędzie Dozoru Technicznego. W przypadku, gdy książka rewizyjna, lub inne dokumenty wózka widłowego zostaną nieumyślnie zniszczone, lub zgubione, pomimo wcześniejszego posiadania, nie możemy korzystać z wózków widłowych. Konieczne będzie jak najszybsze wyrobienie nowych dokumentów, aby w razie kontroli, maszyna posiadała stosowne dokumenty zezwalające na użytkowanie. 

Jak wyrobić książeczkę rewizyjną?

Aby wyrobić książkę rewizyjną, przedsiębiorca musi zarejestrować urządzenie w najbliższym oddziale UDT (może również zrobić to drogą elektroniczną na oficjalnej stronie eUDT) oraz złożyć wypełniony wniosek, wraz z pełną dokumentacją danej maszyny o wykonanie badań technicznych. Poniżej przedstawiamy dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:

 • certyfikat pochodzenia urządzenia,
 • instrukcje obsługi,
 • schemat układu hydraulicznego i elektrycznego,
 • szczegółową specyfikację techniczną.

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku przeglądu technicznego przez komisje UDT urządzenie zostaje dopuszczone do użytkowania wraz z książeczką rewizyjną.  

Podsumowanie

Książka rewizyjna UDT to kluczowy dokument dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, jak wózki widłowe. Pełni ono rolę narzędzia kontrolnego, umożliwiając monitorowanie stanu technicznego maszyny poprzez szczegółowe wpisy dotyczące przeglądów i napraw. Brak książki rewizyjnej uniemożliwia korzystanie z urządzeń w sposób legalny, dlatego wyrobienie jej jest niezwykle ważne. 

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.