Najczęstsze problemy i usterki wózków widłowych

Najczęstsze problemy i usterki wózków widłowych

Wózki widłowe, będące nieodłącznym elementem operacji logistycznych, stanowią kluczowe narzędzie w magazynach i halach produkcyjnych. Jednakże, jak każde urządzenie mechaniczne, również i one podlegają różnorodnym awariom i usterkom – do najczęstszych możemy zaliczyć: problemy z układu hydraulicznego i podnoszenia, awaria silnika, wyciek oleju lub zużycie opon. Zrozumienie tych potencjalnych problemów jest kluczowe dla utrzymania efektywnego funkcjonowania wózków widłowych. Jakie jeszcze mogą wystąpić usterki w wózkach widłowych? W poniższym wpisie przyjrzymy się najczęstszym usterkom, które mogą wystąpić w wózkach widłowych, oraz ich potencjalnym przyczynom.

Problem z układem podnoszenia wózka widłowego

Układ podnoszenia wózków widłowych to kluczowy element, w którym najczęściej dochodzi do awarii. Usterki mogą dotyczyć równie samych wideł, ale również karetki. Problemy z widłami mogą być spowodowane uszkodzeniem złączy, zaworów lub połączeń liniowych, a także wyciekiem oleju z siłowników hydraulicznych. W przypadku nieprawnej karetki mogą pojawić się widoczne uszkodzenia, takie jak: wyszczerbienia profilów gniazd zamka czy wygięcia na dachu i belkach nośnych.

Awarie w tych obszarach sprzętu są nie tylko uciążliwe, ale stwarzają poważne zagrożenie dla operatorów – niesprawna karetka nie zapewnia odpowiedniej ochrony przed potencjalnymi upadającymi ładunkami. 

Usterka jednostki napędowej

Podobnie jak w innych maszynach samobieżnych, także w wózkach widłowych mogą wystąpić awarie jednostek napędowych. Często objawiają się one trudnościami w uruchomieniu silnika oraz jego nieregularną pracą. W wózkach z napędem spalinowym najczęściej uszkadzają łożyska, układ wytryskowy oraz rozrząd. W przypadku wózków widłowych elektrycznych, problemy z układem napędowym mogą być wynikiem zużycia łożysk, uszkodzeń uzwojenia lub problemów z okablowaniem. Niezależnie od rodzaju silnika, we wszystkich mogą wystąpić problemy z osprzętem.

Awaria silnika lub układu hamulcowego/kierowniczego

Problemy z uruchomieniem wózka widłowego mogą wskazywać na potencjalną awarię układu kierowniczego. Zardzewiałe łańcuchy, popękane gumy mocujące, a także zużyte łączniki mogą być bezpośrednią przyczynę takich problemów. Układ hamulcowy również jest narażony na duże obciążenia związanego z hamowaniem podczas transportu ciężkich ładunków. Uszkodzenie tego układu może spowodować wyeliminowanie maszyny z użytku do czasu dokonania odpowiednich napraw. Dodatkowo układ elektroniczny stanowi kolejny punkt podatny na awarie. Wraz z pojawieniem się coraz większej elektroniki w kolejnych modelach wózków widłowych, ten element odgrywa coraz istotniejszą rolę i jest podatny na różnorodne usterki.

Podsumowanie – Jak zapobiegać usterkom wózków widłowych?

Zarówno używane, jak i nowe wózki widłowe są podatne na różnorodne usterki. Nieprawidłowe użytkowanie maszyn, zaniedbania zaleceń zawartych w instrukcjach obsługi oraz naturalne zużycie komponentów, mogą prowadzić do wystąpienia różnych awarii i usterek. 

Tak jak w przypadku innych nowych sprzętów, istnieje ryzyko trafienia na wadliwy egzemplarz, dlatego warto zachować ostrożność i dokładnie sprawdzić wszystkie funkcje mechaniczne oraz opisane elementy przed zakupem. Pamiętaj również o regularnych przeglądach konserwacyjnych, które powinno przeprowadzać się co najmniej co 30 dni – sa one kluczowym elementem do skutecznego zapobiegania poważniejszym awariom. 

W przypadku wystąpienie jakiejkolwiek usterki należy niezwłocznie przystąpić do jej naprawy, bowiem nawet drobna awaria może prowadzić do powstania większego i kosztowniejszego problemu. Ważne jest, aby priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa operatora i osób, znajdujących się w otoczeniu maszyny. Zaniedbanie nawet pozornie niewielkiej usterki może z czasem prowadzić do poważnego zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników.

Wszelkie przeglądy i naprawy, mogą wykonywać wyłącznie osoby certyfikowane – aby zdobyć takie zaświadczenie, konieczne jest odbycie kursu z zakresu konserwacji wózków widłowych oraz zdać egzamin UDT. W naszym ośrodku istnieje możliwość odbycia takiego szkolenia. Więcej informacji na temat kursu konserwatora wózków widłowych znajdziesz w ofercie.

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.