Jak przebiegają szkolenia BHP i kto może je wykonać?

Jak przebiegają szkolenia BHP i kto może je wykonać?

Szkolenia BHP stanowią kluczowy element w zapewnieniu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Każdy nowy i starszy pracownik, niezależnie od stanowiska, jest zobowiązany do uczestnictwa w szkoleniach wstępnych i okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jak przebiegają te szkolenia? Kto jest zobowiązany do ich przeprowadzania oraz jakie wymogi muszą spełniać osoby odpowiedzialne za instruktaż stanowiskowy i szkolenia okresowe? O tym przeczytasz w poniższym wpisie.

Podział szkoleń BHP – wstępne i okresowe

Szkolenie wstępne BHP musi zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem pracy przez nowego pracownika. Składa się ono z dwóch części: instruktażu ogólnego i stanowiskowego.

Instruktaż stanowiskowy nie jest skomplikowany – przeprowadza go pracodawca lub osoba wyznaczona przez niego, która zarządza pracownikami. Podczas tego instruktażu nowy pracownik jest zapoznawany z bezpiecznymi metodami wykonywania swoich obowiązków na konkretnym stanowisku, w tym obsługi maszyn i urządzeń. 

Szkolenia okresowe obejmują szerszy zakres materiału, nie ograniczając się tylko do podstawowych przepisów BHP – są dostosowane do specyfiki konkretnych stanowisk i charakterystyki firmy. Powinny odbyć się w ciągu roku od szkolenia wstępnego (od zatrudnienia).

Kto może prowadzić szkolenia z zakresu BHP?

Szkolenia BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w § 5 zapisano, że szkolenie mogą prowadzić osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie dydaktyczne umożliwiające właściwe realizowanie programów szkoleniowych. Oznacza to, że szkolenia BHP mogą prowadzić: 

  • specjaliści ds. BHP, które ukończyły studia wyższe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy lub inne studia wyższe oraz studia podyplomowe w zakresie BHP,

  • instruktorzy i wykładowcy BHP po skończeniu odpowiedniego kursu lub po studiach podyplomowych,

  • pracodawcy pod warunkiem ukończenia odpowiedniego szkolenia i posiadania aktualnej wiedzy z zakresu BHP,

  • firmy szkoleniowe specjalizujące się w tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy, które posiadają stosowne uprawnienia oraz zatrudniają wykwalifikowaną kadrę specjalistów.

Jak zdobyć uprawnienia do prowadzenia szkoleń BHP?

Chcąc zostać inspektorem BHP, należy spełnić określone wymagania dotyczące wykształcenia i kwalifikacji. Przede wszystkim należy ukończyć odpowiedni kurs BHP (warunkiem koniecznym jest to, aby ośrodek, w którym prowadzone jest szkolenie, był akredytowany przez instytucję szkolnictwa wyższego) lub zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Po pomyślnym ukończeniu kursu inspektor BHP uzyskuje certyfikat potwierdzający jego kwalifikacje. Oprócz tego dokumentu niezwykle ważne jest posiadanie doświadczenia zawodowego oraz wiedzy z zakresu prawa pracy i prawa higieny pracy.

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.