Jak wygląda egzamin UDT i co trzeba o nim wiedzieć?

W dzisiejszych czasach posiadanie specjalnych kwalifikacji do obsługi urządzeń UDT jest bardzo poszukiwane na rynku pracy. Właśnie z tego powodu wiele osób zastanawia się na nad tym, jak dokładnie wygląda egzamin UDT. To właśnie jego pozytywny wynik pozwoli nam zdobyć uprawnienia do obsługi lub konserwacji konkretnych urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego.

Termin egzaminu UDT

Czasami może zdarzyć się tak, że z różnych przyczyn nie jesteśmy w stanie przystąpić do egzaminu UDT w wyznaczonym terminie. W takim przypadku bardzo ważne jest to, aby w stosownym czasie poinformować o tym właściwy organ dozoru technicznego. Wniosek osoby zainteresowanej może być złożony pisemnie w formie tradycyjnej (papierowej) albo elektronicznej. O danej sytuacji należy powiadomić nie później niż 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Wówczas pobrana opłata za sprawdzenie kwalifikacji podlega zwrotowi bądź zostaje przekazana na poczet kolejnego egzaminu przeprowadzanego w nowo wyznaczonym terminie. Jeżeli sytuacja się powtórzy – i znów zostanie zgłoszona w odpowiednim terminie – zgodnie z rozporządzeniem opłata jest zwrócona.

Przebieg egzaminu UDT

Egzamin UDT składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej obsługi konkretnego urządzenia. Pierwsza z nich jest testem jednokrotnego wyboru i obejmuje 15 pytań. Warunkiem zaliczenia części teoretycznej jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na przynajmniej 11 z nich. Tematyka egzaminu na bieżąco podawana jest do publicznej wiadomości przez Urząd Dozoru Technicznego. Zagadnienia dotyczą problematyki, jaka poruszana była podczas konkretnego kursu UDT (na przykład wózków widłowych lub konserwacji urządzeń technicznych). Przykładowo mogą to być pytania dotyczące budowy danego urządzenia UDT, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również odczytywanie diagramów udźwigu w przypadku egzaminu UDT na wózki widłowe (tutaj możemy spodziewać się 5 pytań z tego zakresu).

Pozytywny wynik teorii pozwala nam przystąpić do części praktycznej egzaminu UDT. Tutaj należy wykazać się umiejętnością w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, suwnic albo dowolnych innych urządzeń, które były przedmiotem naszego kursu zawodowego. Aby zdać egzamin UDT z wynikiem pozytywnym, należy odpowiedzieć poprawnie na określoną liczbę pytań w części teoretycznej, a także zaliczyć obsługę urządzenia.

Co po egzaminie UDT?

Trzeba wiedzieć, że omawiany egzamin UDT przeprowadzany jest przez specjalnie powołanych w tym celu inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego. O tym, czy zdaliśmy go z wynikiem pozytywnym, dowiadujemy się tuż po jego zakończeniu. Kilka tygodni należy poczekać na zaświadczenie kwalifikacyjne, dające nam uprawnienia do obsługi konkretnego urządzenia (mogą to być przykładowo wózki widłowe).

Uprawnienia do obsługi wózków widłowych, suwnic, żurawia HDS i innych z pewnością zwiększą nasze szanse na rynku pracy. Dzięki nim mamy możliwość ubiegać się o atrakcyjne zatrudnienie zarówno w Polsce, jak i wielu krajach Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Zdanie omawianego egzaminu daje nam prawo do wykonywania zawodu związanego z obsługą lub konserwacją danego urządzenia UDT. Pierwszym krokiem jest praktyczna część egzaminu, po której następuje część praktyczna, polegająca na sprawdzeniu umiejętności osoby zainteresowanej z zakresu obsługi wózków widłowych bądź innych urządzeń.

Atrakcyjne kursy UDT możesz znaleźć w ofercie naszego ośrodka szkoleniowego.

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.