Co to jest UDT – niezbędne informacje

Posiadanie stosownych uprawnień UDT jest niezbędne do tego, aby starać się o zatrudnienie w wielu miejscach. Doskonałym przykładem mogą być tutaj magazyny czy hurtownie, gdzie bardzo często poszukuje się wykwalifikowanych operatorów wózków widłowych. Takie zaświadczenie niejednokrotnie jest przepustką do kariery i szansą na finansową niezależność. Wiele osób zastanawia się jednak nad tym, co to jest UDT. Poniżej przedstawiamy niezbędne informacje związane z tym pojęciem.

UDT – co to jest?

UDT stanowi skrót od nazwy Urząd Dozoru Technicznego. Jest to specjalna instytucja państwowa, powołana do tego, aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo obsługi wszystkich instalacji technicznych oraz urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. Jej początki sięgają pierwszych lat XX wieku, a dokładnie roku 1911, kiedy to na ziemiach polskich zostało powołane Warszawskie Stowarzyszenie dla dozoru nad kotłami parowymi. W obecnym kształcie UDT funkcjonuje jednak od roku 1950.

Obecnie Urząd Dozoru Technicznego posiada swoje biura oraz oddziały na terenie całej Polski, przeprowadzając każdego roku ponad milion badań technicznych. Nad każdym z nich czuwa grupa wykwalifikowanych inżynierów z wieloletnim doświadczeniem.

Czym zajmuje się UDT?

Dokładny zakres działań oraz kompetencji Urzędu Dozoru Technicznego znajduje się w art. 37 ustawy o dozorze technicznym. Wśród najważniejszych punktów, które istotnie wpływają nie tylko na komfort pracy z wykorzystaniem urządzeń UDT, ale także codzienne bezpieczeństwo wielu osób, wskazać można między innymi:

1. dbanie o bezpieczne działanie urządzeń technicznych w całym kraju;

2. wspieranie firm w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa;

3. certyfikowanie systemów jakości tych urządzeń, które podlegają pod UDT;

4. sprawowanie dozoru technicznego nad urządzeniami UDT;

5. weryfikacja tego, w jakim stanie są urządzenia UDT;

6. prowadzenie szkoleń dla tych osób, które chcą zajmować się eksploatacją urządzeń technicznych;

7. bardzo ważną rolą Urzędu Dozoru Technicznego jest także wydawanie odpowiednich certyfikatów, a także zaświadczeń, które potwierdzają uzyskanie uprawnień UDT.

Jak widać, zakres kompetencji Urzędu Dozoru Technicznego jest bardzo szeroki i obejmuje nie tylko sprawowanie kontroli nad urządzeniami, ale także działalność szkoleniowa.

Urządzenia podlegające UDT

Wśród urządzeń, które podlegają dozorowi technicznemu, można wymienić takie urządzenia, które mogą stanowić zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem gazów pod ciśnieniem, wyzwalaniem energii kinetycznej lub potencjalnej w czasie przemieszczania ładunków albo ludzi w ograniczonym zakresie, rozprzestrzeniania materiałów, które są niebezpieczne podczas ich magazynowania bądź transportu. Wykaz urządzeń, jakie podlegają dozorowi technicznemu, określone zostało szczegółowo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku. Na liście znajdują się między innymi popularne urządzenia transportu bliskiego – suwnice, żurawie, wyciągarki, wciągarki, dźwigi towarowe, podesty ruchome.

Uprawnienia UDT – jak je zdobyć?

Uprawnienia UDT będą nam niezbędne do tego, aby zajmować się obsługą lub konserwacją urządzeń, które podlegają dozorowi technicznemu. Właśnie z tego powodu wiele osób zastanawia się nad tym, w jaki sposób można je zdobyć, a także jakie warunki należy wcześniej spełnić. Cała procedura nie jest skomplikowana. Pierwszym krokiem jest zapisanie się na szkolenie związane z obsługą lub konserwacją urządzeń UDT. Kolejny krok to przystąpienie do egzaminu, który obejmuje część teoretyczną, jak i praktyczną. Zdawany jest on przed specjalnie powołaną w tym celu komisją UDT, a jego pozytywny wynik pozwoli nam zdobyć upragnione uprawnienia. Kursy urządzeń UDT znaleźć można w naszym Ośrodku Szkolenia Zawodowego. Bogata oferta sprawia, że każdy znajdzie idealny dla siebie oraz swoich zawodowych ambicji.

UDT na wózki widłowe

Wśród najczęściej poszukiwanych uprawnień UDT należy wymienić te, które pozwalają na obsługę wózków widłowych. Wspomniane uprawnienia można zdobyć zapisując się na kurs na wózki widłowe.

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.