Kurs obsługi piły, kosy

Cena od: 250,00 zł

Cena:

 • Kurs obsługi pił – 250,00 zł
 • Kurs obsługi kos – 250,00 zł
 • Kurs obsługi elektronarzędzi – 250,00 zł
 •  

Cena:

 • Kurs obsługi pił – 250,00 zł
 • Kurs obsługi kos – 250,00 zł
 • Kurs obsługi elektronarzędzi – 250,00 zł
sprawdź dlaczego

warto szkolić
się u nas

Przedsiębiorco,
skorzystaj z dofinansowania do 80%!

Dofinansowanie przez Bazę Usług Rozwojowych

Chciałbyś zmienić pracę? Chcesz pracować w zieleni miejskiej, straży pożarnej bądź przy wycince drzew? Niezbędnym krokiem będzie uzyskanie uprawnień do obsługi pilarek mechanicznych (łańcuchowych)lub/i kos spalinowych. Nasz ośrodek oferuje szkolenia, dzięki którym zdobędziesz niezbędne uprawnienia do obsługi wyżej wymienionych urządzeń.

Kurs obsługi pilarek mechanicznych pozwoli na zdobycie umiejętności przydatnych przy pracach porządkowych (wycince drzew i krzewów, przycinaniu gałęzi) ale również niezbędnych pracach w zawodzie strażaka.

Kurs obsługi kos spalinowych skierowany jest głównie do osób, których praca  zawodowa związana jest utrzymaniem terenów zielonych, a do głównych obowiązków należy podkaszaniem trawników, wykaszaniem traw i terenów zielonych.

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi
Treść Elementu

Kursy odbywają się według analogicznego, dwuetapowego schematu.

Pierwszy etap to szkolenie teoretyczne, na którym omawiane są zagadnienia związane z:

– budową wybranego urządzenia,

– poprawną obsługą i sposobem konserwacji maszyny

– obowiązującymi przepisami BHP

Drugim etapem są zajęcia praktyczne obsługi urządzeń. Po tym etapie następuję sprawdzenie nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności podczas egzaminu końcowego. Pozytywne zdanie egzaminu będzie skutkowało uzyskaniem uprawnień na obsługę pilarek mechanicznych lub kos spalinowych. Uprawnienia ważne są bezterminowo i honorowane na terenie państw Unii Europejskiej.

Do Ciebie należy wybór szkolenia, istnieje możliwość zrobienia kursów w pakiecie co obniży Twoje koszty kształcenia.